تکنیک ابزار

IP در ابزار اندازه گیری مثال: IP67

مثال

IP 67

اولین عدد 6 

دومین عدد 7

اولین عدد

حفاظت در برابر اجسام جامد

0 بدون حفاظت

1حفاظت در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلی متر

2حفاظت در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از 12 میلی متر

3حفاظت در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از 2.5 میلی متر

4حفاظت در برابر اجسام جامد با قطر بزرگتر از 1 میلی متر

5حفاظت جزئی در برابر نفوذ گرد و غبار بدون رسوب خطرناک

6 حفاظت کامل در برابر گرد و غبار

دومین عدد

حفاظت در برابر آب

0بدون حفاظت

1 حفاظت در برابر پاشیدن عمودی قطرات آب

2 حفاظت در برابر پاشیدن آب 15 درجه از حالت عمودی

3 حفاظت در برابر پاشیدن آب پودری 60 درجه از حالت عمودی

4 حفاظت در برابر پاشیدن آب از هر جهت

5 حفاظت در برابر  آب با فشار کم  از هر جهت

6 حفاظت در برابر  آب با فشار قوی از هر جهت

7 حفاظت در برابر غوطه وری مداوم در آب

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.